Finished Dosage Form

TABLET
Product Strength
Abacavir 300 mg
Acarbose 25 mg, 50 mg
Alendronate Sodium 5 mg, 10 mg, 35 mg, 70 mg
Amlodipine Besylate 2.5 mg,  5 mg, 10 mg
Amoxycillin + Clavulanic acid 75 mg, 625 mg
Atenolol 50 mg, 100 mg
Atenolol + Amlodipine 50 mg + 5 mg
Atorvastatin 10 mg, 20 mg
Azathioprine 50 mg
Bambuterol HCl 10 mg, 20 mg
Benazepril Hydrochloride 10 mg, 20 mg, 40 mg
Bicalutamide 50 mg
Capacitabine 150 mg, 500 mg
Carvedilol 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg
Cetrizine 10 mg
Ciprofloxacin 250 mg, 500 mg, 750 mg
Clarithromycin 125 mg, 250 mg, 500 mg
Clomiphene Citrate 50 mg
Clopidogrel 75 mg
Colostrum 350mg / 10gm Powder
Cyclophosphomide 25 mg & 50 mg
Daclatasvir 30mg & 60mg
Doxazosin 1 mg, 2 mg, 4 mg
Enalapril Maleate 2.5 mg, 5 mg, 10 mg
Entecavir 0.5mg & 1mg
Erythromycin Stearate 250 mg, 500mg
Etoricoxib 30mg, 60mg, 90mg, 120mg
Fexofenadine 120 mg
Finasteride 5 mg
Fosinopril Sodium 10 mg, 20 mg, 40 mg
Gatifloxacin 200 mg, 400 mg
Glimperide 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg
Griseofulvin 250 mg, 500 mg
Irbesartan 150 mg, 300 mg
Ketoconazole 200 mg
Ketorolac Tromethamine 10 mg
Lamivudine 150 mg,100 mg
Lamivudine + Zidovudine 150 mg + 300 mg
Ledipasvir + Sofosbuvir 90mg + 400mg
Leflunomide 10 mg, 20 mg
Levocetirizine 5 mg
Levofloxacin HCl 250 mg, 500 mg
Linezolid 400 mg
Lisinopril 2.5 mg, 5 mg, 10 mg
Lomefloxacin 400 mg
Lopinavir + Ritonavir 133.33 mg & 33.3 mg
Losartan Potassium 25 mg, 30 mg, 50 mg, 60mg
Lovastatin 10 mg, 20 mg
Lynestrenol 10mg
Meloxicam 7.5 mg, 15 mg
Methyl Dopa 250 mg, 500 mg
Montelukast Sodium 4 mg, 5 mg, 10 mg
Mosapride 2.5 mg, 5 mg
Moxifloxacin HCl 400 mg
Mycophenolate 500 mg
Nelfinavir Mesylate 250 mg
Nomegestrol 10mg
Norfloxacin 400 mg, 800 mg
Pantoprazole Sodium 40 mg
Paroxetine 20 mg
Pioglitazone 15 mg, 30 mg, 45 mg
Pravastatin Sodium 10 mg, 20 mg
Quinapril 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg
Rabeprazole 10 mg, 20 mg
Raloxifen HCl 60 mg
Ranitidine 150 mg, 300 mg
Ribavirin 200mg
Risperidone 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg
Rofecoxib 12.5 mg, 25 mg, 50 mg
Rosiglitazone Maleate 2 mg, 4 mg, 8 mg
Roxithromycin 150 mg, 50 mg
Saquinavir 200 mg
Serratiopeptidase 5 mg, 10 mg
Sertraline HCl 25 mg, 50 mg, 100 mg
Sildenafil Citrate 25 mg, 50 mg, 100 mg
Simvastatin 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg
Sparfloxacin 100 mg, 200 mg
Sofosbuvir 400mg
Sorafenib 200mg>
Stavudine + Lamivudine 40 mg + 150 mg
Superoxide Dismustase (S.O.D.) 250mg
Tadalafil 10 mg, 20mg,
Tamoxifen Citrate 10 mg, 20 mg
Terazosin HCl 1 mg, 2 mg, 5 mg
Thalidomide 50 mg
Thiocolchicoside  
Tinidazole 300 mg
Tizanidine 2 mg, 4 mg, 8 mg
Tofacitinib 5mg
Tramadol 50 mg, 100 mg
Valdecoxib 10 mg, 20 mg
Vitamin D3 Tablet 5000 IU
Valsartan 80 mg, 160 mg, 320 mg
Wheatgrass  
Zidovudine  100 mg, 300 mg

NOTE: Products not listed above are available on request.
All the responsibilities & liabilities of Patents or any other protection lies entirely on the buyer.